प्रयत्न छोटे पण आशादायी - कौस्तुभ आमटे

बीड, यवतमाळ आणि सातारा-सांगलीतील मागास भागांमध्ये ‘आनंदवन समाजभान अभियाना’मार्फत शेती-पाणी-रोजगार निर्मिती याबाबतीत काम सुरू आहे. समाजभान अभियानामार्फत केलेल्या छोट्या हस्तक्षेपांमुळे होऊ घातलेल्या छोट्या; पण आशादायी बदलांच्या या नोंदी.

युनिक फीचर्स

  • व्यापक सामाजिक हित, प्रयोगशील वृत्ती, सांघिक पत्रकारिता आणि व्यावसायिक शिस्त हे सूत्र घेऊन २० वर्षांची वाटचाल. १९९०-९१ साली काही पत्रकारांनी एकत्र...

घुसळण कट्टा